Kranio-Sakral Terapi til Dyr

Kranio-Sakral Terapi gengiver kroppen evnen til at arbejde optimalt! 

Dyrets centralnervesystem:

Kranio-Sakral Terapi virker gennem centralnervesystememt. Dyr lever i nuet, og ved når noget er godt for dem. Det vil sige, at de har god kontakt med deres centralnervesytem, med mindre der er noget, der ikke fungere optimalt.

Dyrets signaler:

Specielt halen er et vigtigt redskab for dyr. Halen er med til at holde balancen, fortælle omverdenen hvordan de har det, og ikke mindst deres status. Halen er samtidigt udsat for knubs, og optager de traumatiske situationer gennem hele centralnervesystemet. De fleste dyr signalerer deres status, humør og tilstand med enten hoved eller hale - eller begge dele. Derfor er det meget vigtigt at begge dele kan bevæge sig frit.

Dyrets sociale funktioner:

Dyret skal kunne fungere socialt med andre dyr og med mennesker. Det kan det bedst, hvis det ikke har fysiske problemer. Hvis de fysiske problemer bliver behandlet, vil evt. psykiske problemer oftest løse sig selv.

Eksempel: En hest har været til bedækning, hvor den er blevet dårligt behandlet. Den er nu tilbage i vante omgivelser, men har pga. opholdet sat nogle spænding i kroppen. Når disse spændinger bliver løsnet, vil celle-hukommelsen også løsnes = ejeren får sin glade hest tilbage. 

Hvilke dyr kan behandles ?

ALLE dyr kan behandles. Dyrenes anatomi indenfor typen er ens, når man selvfølgelig ta'r højde for forskellen i knoglernes størrelse. Der vil være forskel på at behandle en gravhund og en Grand Danios 😋